Журнал ART-Потяг

Аксіоми авторського права

Багато авторів і видавців погано розбираються в авторському праві, що призводить до порушень авторського права на твори.

У зв'язку з тим, що самостійно розібратися з авторським правом складно, то авторам і видавцям пропонується бліц-інформація про авторське право, яка оформлена у вигляді аксіом авторського права.

З загальноприйнятим поняттям «аксіома» ці аксіоми ріднить те, що вони не вимагають доказів, оскільки містять норми законів, які автори і видавці повинні дотримуватися при використанні творів.

Аксіоми авторського права - це коротка інформація про авторське право, яка дозволяє авторам і видавцям побачити правове поле авторського права з висоти «пташиного польоту».

Аксіоми авторського права сформульовані відповідно до ЦКУ та Закону України «Про авторське право і суміжні права». В даний час є 28 аксіом авторського права:

Аксіома АП № 1. Авторське право – розділ цивільного права, яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини, пов’язані зі створенням та використанням творів.

Аксіома АП № 2. Твором є результат творчої діяльності автора у сфері літератури, науки і мистецтва.

Аксіома АП № 3. Авторське право виникає з моменту створення твору (частина 1 ст. 437 ЦКУ; частина 2 ст. 11 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 4. Автор є первинним суб’єктом авторського права.

Аксіома АП № 5. Авторсько-правова охорона надається тільки оригінальним творам.

Аксіома АП № 6. Авторське право не потребує обов’язкової державної реєстрації (частина 2 ст. 11 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 7. Авторське право на твір можна зареєструвати в Національному органі інтелектуальної власності (НОІВ) в будь-який час в період терміну охорони твору авторським правом.

Аксіома АП № 8. Авторсько-правова охорона надається формі твору, а не його змісту (частина 3 ст. 8 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 9. Авторське право складається з немайнових (особистих) (ст. 438, ст. 439 ЦКУ; ст. 14 Закону про авторське право) і майнових прав автора (ст. 440 ЦКУ; ст. 15 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 10. Особи, яким належать виключні майнові права на твори, є суб’єктами авторського права (ст. 435 ЦКУ; ст. 7 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 11. Суб’єкти авторського права мають право проставляти знак копірайт © на примірниках твору.

Аксіома АП № 12. Автору належать виключні майнові права на твір доти, поки вони не передані іншій особі (частина 2 ст. 28, ст. 31 Закону про авторське право; ст. 1113 ЦКУ).

Аксіома АП № 13. Твір оприлюднюється з дозволу автора (ст. 1 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 14. Твір використовується суб’єктами авторського права або особами, які отримали дозвіл на його використання (ст. 443, 1109 ЦКУ; ст. 33 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 15. Дозвіл на використання твору оформляється ліцензійним договором (ліцензією) (ст. 1108, 1109 ЦКУ; ст. 33 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 16. Ліцензійний договір (ліцензія) не вимагають обов’язкової державної реєстрації (частина 1 ст. 1114 ЦКУ).

Аксіома АП № 17. В освітніх цілях твори можуть використовуватися без дозволу автора і без виплати винагороди (ст. 21 – 24 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 18. Тільки автор або особа, якій належать майнові права на твір, вирішує питання про оплатне чи безоплатному його використанні (ст. 445 ЦКУ) за винятком використання творів в освітніх цілях.

Аксіома АП № 19. Автор має право на винагороду за використання твору (ст. 445 ЦКУ; частина 5 ст. 15 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 20. Виключні майнові права на службовий твір належать автору і роботодавцю спільно, якщо в трудовому договорі не записано інше (частина 2 ст. 429 ЦКУ).

Аксіома АП № 21. Автору службового твору виплачується винагорода за його створення і використання (частина 3 ст. 16 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 22. Затверджено мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів (Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок авторської винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72).

Аксіома АП № 23. Авторське право на твір і право власності на річ, в якому воно виражено, не залежать одне від одного (ст. 419 ЦКУ; ст. 12 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 24. Майнові права на твір, на якому зображені (включені) інші твори, наприклад, на фотографії є ​​зображення скульптури, є залежними і, отже, такий твір не можна використовувати без дозволу особи, якій належить авторське право на твір, зображення якого використовується.

Аксіома АП № 25. При використані у творах зображення фізичної особи необхідно буди дуже обережним.

Аксіома АП № 26. Розміщення твори в мережі Інтернету є відтворенням твору.

Аксіома АП № 27. Особа, яка порушила авторське право, по рішенню суду виплачує особі, якій належать виключні майнові права на твір, компенсацію в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат за кожен самостійний спосіб неправомірного використання твору (ст. 52 Закону про авторське право).

Аксіома АП № 28. Особа, яка порушила авторське права, може бути притягнена до кримінальної відповідальності та позбавлена волі на строк до 6 років (ст. 176 КК).Джерело: Територія інтелектуального капіталізму
Гроші